Enstrüman Dersleri

Müzik insanı önce kendisiyle sonra da diğer insanlar ve evren ile bütünleştiren en etkili araç yada en kısa yoldur.

Sufi Inayat Khan

Müzik beyinde var olur. Kulağın içindeki titreşimler sinirsel uyarılara dönüşüp beyne iletilir. Beyin de bunları ton ve melodi gibi müziğin farklı unsurları olarak algılar. Birleştiklerinde müzik ortaya çıkar. Kişinin hoşuna giden bir müzik beynin mutluluk hormonu salgılamasını sağlar. Müzik zevkleri kişiden kişiye göre değişir.

Ruh haliyle müzik arasındaki bağlantı küçük yaşta başlar. Müziğin türünün veya müziği sevip sevmemenin bir önemi yoktur. Önemli olan beynin haz duymasıdır (Levitin, 2006).

Müzik daha anne karnındayken bebeği etkilemeye başlar. Annenin sesi vücuttaki kemiklerde yankılanır. Bilim adamları ana rahminde dinledikleri müziklerin uzun dönem hafızanın gelişmesini sağladığını öne sürüyorlar. Müziğin insanlar kadar hayvanlar üzerinde de etkisi görülmektedir. Örneğin Hindistan’da yılan oynatıcıları ellerinde ”pungi” adı verilen son derece basit bir üflemeli çalgıyla kobra yılanlarını hipnotize ederler. Bu olay yapılan bir deneyde bütün yılan türleri üzerinde denenmiş ve her seferinde aynı sonuç alınmıştır. Yılanlar punginin sesini duyduklarında sinir sistemleri belirli bir etki altın girmekte ve bu etki deliklerinden çıkmalarına neden olmaktadır. Söz konusu tını yılanları öylesine şartlandırır ki gelişmiş savunma iç güdüleri bile devreden çıkar.

Yılan kendinde geçerek müzik çalındığı sürece başını sağa sola oynatır ve olduğu yerde yükselip alçalmaya başlar.

Bu olay bize müziğin zihinsel ve ruhsal etkilerinin dışında fiziksel yönden de etkili olabileceğini gösterir. Hayvanlarla yapılan başka deneylerde farklı müzik türlerinin etkileri kanıtlanmıştır ( Colombe, 2006).